Gør rammerne klare

Det er svært for medarbejdere med handicap at vide hvor meget de kan forvente af dig som leder.

Nogle er måske relativt nye på arbejdsmarkedet.

Din medarbejder med CP vil også gå langt for at undgå at være til besvær. Som leder bør du tage problemstillingen op og gøre klart hvilke rammer og muligheder, der er for tilbud, hjælp og hjælpemidler.

Det fjerner din medarbejders tvivl om mulighederne for hjælp, og det forhindrer at CP-medarbejderen føler sig nødsaget til at kompensere for sit handicap.

 

is_page() is_archive()