Politik er godt – men omtanke er bedre

Politikker kan være med til at skabe en god dialog omkring mangfoldighed i virksomheden.

Men det som hjælper inklusion på vej i hverdagen er hvordan ansatte behandler hinanden.

Du bør engagere dig i, hvordan der konkret skabes optimale rammer for dine medarbejdere. Tal åbent om omgangstonen på arbejdspladsen, den måde kolleger hjælper hinanden på og hvordan I bedst løser praktiske problemer.

Det er bedre for både medarbejdere med og uden handicap.

is_page() is_archive()