Cerebral parese i Danmark og forskningsmetode

Kapitel 2

Kapitlet fortæller mere detaljeret om selve analysen og arbejdet bagved analysearbejdet.

Undersøgelsen bygger på interviews med CP-medarbejdere, deres kolleger og ledere i 13 virksomheder – både offentlige og private.

Der er interviewet 76 personer i alt.

De CP-medarbejdere som medvirker i undersøgelsen har selv valgt at deltage, og deres handicaps er forskellige. Nogle har svære eller mindre handicaps, nogle er kognitivt udfordret, mens andre ikke er.

Fælles for dem alle, er, at de har fastholdt et arbejde over længere tid.

Nogle CP-medarbejdere er ansat i forskellige hjælpeordninger, som f.eks. fleksjob, skånejob eller med personlig assistance, mens andre er ansat på ordinære vilkår.

Alle deltagere er anonyme. Det giver en større ærlighed og troværdighed i den interviewedes fortælling.

is_page() is_archive()