Funktionsbesvær og handicap

– det betyder handicappet på jobbet

Kapitel 3

SlideIndh-05Fordi han måske ikke helt vil acceptere, at han har nogle begrænsninger, fornemmer jeg. Men vi kan bare se, at når han får de der sager der, så kokser det. […]Han vil gerne lidt mere, lidt flere udfordringer og sådan noget, ikke? Og det er jo naturligt nok, jo, så hverdagen ikke bliver så ensformig, men der sker jo så det, at det kokser, og vi hører fra kunden, at Mikkel kommer ud og er en lille smule forvirret og har ikke overblik over det.

En funktionsbegrænsning opfattes altid forskelligt fra person til person og fra virksomhed til virksomhed. Sammenhængen og virksomhedens rammer har afgørende betydning for, om handicappet ses som en fordel, en ulempe eller et vilkår i hverdagen.

For nogen virksomheder vil der være en fordel i form af større mangfoldighed i personalegruppen, øget økonomisk tilskud eller andre arbejdsopgaver – men også ulemper som f.eks. øget tidsforbrug pr. arbejdsopgave.

Det er ofte svært at afgøre om et konkret problem skyldes funktionsbegrænsningen eller et personlighedstræk ved den handicappede. CP-medarbejderen har én opfattelse, nogle kolleger har en anden mens de resterende kolleger har en helt tredje opfattelse. Kolleger og ledere vil ofte tillægge handicappet en større betydning end CP-medarbejderne selv.

CP-medarbejderen lægger mere vægt på, at det er deres personlighed, som gør dem særlige og anderledes. De forskellige tilgange til handicappets betydning giver også et forskelligt syn på behovet for f.eks. ekstra hjælp til CP-medarbejderen.

Det er vigtigt, at der tages højde for de vanskeligheder, der kan opstå, og de hensyn, der bør tages, ellers påvirker det det daglige arbejde, og ’går ud over’ både kolleger og den handicappede selv. Og netop den handicappede ønsker på ingen måde at skabe et endnu  mere negativt indtryk af handicappets betydning.

is_page() is_archive()