Rummelighed og forskellighed

– hvor langt går grænsen?

Kapitel 4

SlideIndh-03

Der er jo en klar signalværdi i, set som arbejdsgiver, at vi er rummelige. At vi også tager os af folk, der har nogle skavanker af enten den ene eller den anden slags. Så for mig er der helt klart en… Jeg ser det bestemt ikke som nogen hæmning, jeg synes faktisk, at det er en fordel at have Christian, fordi det sælger lidt min afdeling som også værende en rummelig arbejdsplads.

Mange virksomheder har rummelighed som en grundlæggende værdi, men undersøgelsen viser alligevel, at personalepolitikker ofte ikke er afgørende for en virksomheds grad af rummelighed.

Derimod spiller drift og økonomi ind, når der diskuteres rummelighed i virksomhederne. Det gælder altså, at så længe arbejdsopgaverne varetages, er der større rummelighed, end hvis dette ikke var tilfældet.

Der tales mange steder om, at alle medarbejdere er forskellige. Det faktum gør så, at alle i princippet er ens. Eller sagt på en anden måde: De er alle forskellige, og dermed alle ens.

Der er bare den forskel, at CP-medarbejderen alligevel opfattes anderledes. Det skyldes, at CP-medarbejderens forskellighed er mere anderledes end hos de øvrige kolleger.

Undersøgelsen viser, at det kan være svært at italesætte både enshed, men også forskellighed på arbejdspladsen – uden at den handicappede kommer til at fremstå endnu mere anderledes.

is_page() is_archive()