Praktik og hverdag

– hvad er bedst? En hånd eller en stok?

Kapitel 5

SlideIndh-01

Det var sådan lidt en balance i starten. Især det med, om man skulle tilbyde hjælp. Hvornår var det en overskridelse af en personlig grænse, og hvornår var det bare almindelig høflighed? Og det kan jeg godt stadigvæk være i tvivl om.”

Har man en handicappet medarbejder eller kollega på arbejdspladsen, er det vigtigt at få talt om, hvordan de praktiske problemer løses. Undersøgelsen viser, at det kan være rigtig svært.

Af de løsninger som vælges, skelnes der mellem ad hoc og permanente løsninger, og løsninger som er kollega-afhængige og kollega-uafhængige.

Det, der kan være svært i forhold til at løse problemer for den handicappede, er, at definere, hvor grænserne går. Det er svært for CP-medarbejderens kolleger at navigere i forhold til, hvor meget hjælp de skal tilbyde. Vil det være høfligt eller uhøfligt at tilbyde ekstra hjælp til CP-medarbejderen?

For medarbejderen med CP kan det være svært at bede om mere hjælp end andre kolleger, da det skaber en ulighed i forholdet til kollegerne. Det medvirker til, at mange handicappede selv finder løsninger, som er kollega-uafhængige eller overkompenserer.

De permanente og kollega-uafhængige løsninger er oftest de bedste, men undersøgelsen viser, at det i høj grad er de kollega-afhængige ad hoc løsninger, som vælges.

Det er vigtigt at turde tale om brugbare løsninger. Det gavner mere, end ikke at tale om det.

is_page() is_archive()