Omsorg og relationer

 – det handler om mødet med et voksent menneske

Kapitel 6

SlideIndh-07Vi har det der moderinstinkt ikke? Han skal lige beskyttes lidt. […] Fordi han er så lille og sød. [griner] Jeg ved sgu ikke, hvorfor, vi har det der moderinstinkt, der lige beskytter…

Undersøgelsen viser, at der ofte ydes en særlig omsorg til CP-medarbejderen, som der ikke gives til de andre kolleger. Omsorgen udspringer af et naturligt ønske om at hjælpe, hvis andre oplever vanskeligheder, og det er der intet galt i, men det, som ofte sker, er, at den omsorg, som gives til CP-kollegaen, forårsager ulighed.

Der sker en barnliggørelse af CP-medarbejderen, når kollegerne påtager sig en opdragende rolle over for CP-kollegaen. Undersøgelsen viser mange eksempler på at det forekommer ofte, ligesom der ofte benyttes barneretorik, når der tales om og med CP-medarbejderen.

CP-medarbejderne er selv kritiske over for den barnliggørende omsorg, og ledere og kolleger er også bevidste om, at den pylrede tilgang udfordrer ligeværdet mellem kolleger.

is_page() is_archive()