Tvivl og skepsis

– hvad betyder handicappets synlighed?

Kapitel 7

SlideIndh-02

Og for at være helt ærlig og oprigtig, første gang man ser den måde, de går på… Hjernen fungerer jo. Du skal bare have ro til at kunne tale med ham. Og det vil sige, at man har nogle hurtige opfattelser… Det er førstegangsindtrykket, og førstegangsindtrykket for mig og Christian det var, at jeg tænkte: Her var en person, som havde nogle problemer både fysisk og psykisk, fordi han taler ikke så hurtigt, og det gør, at man hurtigt stempler ham som værende uintelligent, hvilket slet ikke er tilfældet.

Når en medarbejder med CP starter i en virksomhed, er der meget fokus på alt det ved handicappet, som kan ses og høres. Dog kun i starten. Kollegerne er ofte ikke vant til at se handicappede, måske kender de ikke nogen med et handicap, og derfor bliver de usikre.

Mange CP-medarbejdere oplever, at der drages forkerte slutninger om deres intelligens og faglige kvalifikationer, fordi handicappet ’forstyrrer’ opfattelsen af dem.

Når CP-medarbejdernes faglige kvalifikationer overskygges af deres handicap, er de ofte nødt til at bevise over for deres kolleger, at der ikke er noget galt med dem, i stedet for blot at lade deres kvalifikationer tale for sig selv.

Nogle medarbejdere med CP tyr til ekstrovert opførsel og jokes om deres handicap for på den måde at aflede opmærksomheden fra handicappet, men det kan også forstyrre! I en grad så CP-medarbejderens faglighed træder endnu mere i baggrunden.

Denne usikkerhed og tvivl er mest fremtrædende i begyndelsen af samarbejdet og vil heldigvis udviskes med tiden.

is_page() is_archive()